Maximizing Resources Logo
Coaching Coaching Korzyści
Według niedawno opublikowanych raportów, ponad 80% firm z listy Fortune 500 zapewnia wsparcie coachingowe swym kluczowym pracownikom - kadrze zarządzającej.

Organizacje te potwierdzają celowość zwrotu z inwestycji w coaching - odnosząc się do konkretnych korzyści - jak . wzrost poziomu sprzedaży, rentowności, udziałów rynkowych oraz wyższy poziom zaangażowania swych kluczowych pracowników..

Firmy odnoszące największe sukcesy inwestują w rozwój swoich pracowników, w ten sposób przygotowując się na przyszłe wyzwania i wykorzystując nowe możliwości, które przez inne firmy są postrzegane jako trudności lub „sytuacje bez wyjścia”.

Działając zgodnie ze standardami International Coach Federation (ICF) oraz Kodeksem Etyki Coachingowej, podnosimy efektywność i wspieramy rozwój najcenniejszych dla organizacji pracowników.

Oferowane przez MAXIMIZING RESOURCES procesy coachingowe:

 • indywidualne
 • grupowe
 • zespołowe

Na sukces procesu coachingowego ma wpływ szereg czynników:

 • Motywacja klienta do zmiany i jego determinacja i konsekwencja w dążeniu do ustalonego celu - osoby na stanowiskach menedżerskich, które najczęściej korzystają ze wsparcia coacha, zazwyczaj należą do najbardziej zajętych osób w firmie i podejmowanie działań rozwojowych silnie ingerujących w dotychczasowe sposoby działania wymaga wysiłku i dyscypliny.
 • Warunki, jakie stwarza organizacja – wsparcie bezpośredniego przełożonego, zrozumienie, że proces rozwoju często wiąże się z podejmowanie ryzyka popełnienia błędu, czas i uwaga poświęcona pracownikowi oraz szczera informacja zwrotna.
 • Kompetencje coacha – począwszy od zbudowania relacji z klientem – opartej na wzajemnym szacunku, poprzez sprawne stosowanie narzędzi pracy coachingowej i pracy informacją zwrotną - zmuszają do wnikliwej refleksji i przekładają się na podejmowanie konkretnych działań, coraz pełniejsze wykorzystanie indywidualnego potencjału oraz zmianę podejścia do nowych wyzwań.

Skuteczny coaching to proces o przejrzystej strukturze, która wspiera realizację postawionego wspólnie z Klientem celu.

Proces coachingowy w środowisku korporacyjnym zwykle obejmuje 6-8 sesji i trwa 3-6 miesięcy (w zależności od rodzaju celu).

STRUKTURA PROCESU

 1. Spotkanie ze Sponsorem procesu – ustalenie celów i oczekiwań
 2. Propozycja coachingowa – cel, pomiar skuteczności, harmonogram, warunki współpracy
 3. Pierwsza sesja z Klientem – cele osobiste a cele Sponsora
 4. Kolejne sesje i okresowe raporty dla Sponsora
 5. Zakończenie procesu, podsumowanie, raport końcowy

Bez jasno określonego celu, trudno mówić o konkretnej korzyści.

Przykładowe cele:

 • wzrost wolumenu sprzedaży o … w trzecim kwartale;
 • wypracowanie oszczędności o wartości … PLN w skali roku;
 • poprawa wyników oceny rocznej – uzyskanie ocen wyłącznie „A” i „B” (w czterostopniowej skali - A, B, C, D- gdzie „A” jest oceną najwyższą a „D” - najniższą ;
 • potwierdzona wynikami oceny 360 stopni znaczna poprawa umiejętności menedżerskich jednego z kluczowych kierowników w firmie;
 • podniesienie poziomu zaangażowania pracowników w Dziale … (… osób) bez dodatkowych premii ani innych inwestycji finansowych – badane za pomocą Ankiety Zaangażowania

Choć coaching jest uważany przez wiele wiodących organizacji za najskuteczniejsze podejście do realizacji celów, poza samym osiągnieciem celu, niewątpliwą korzyścią jest nowe spojrzenie na własne możliwości oraz własny potencjał. Podejmując przynoszące pożądane efekty działania, kluczowi pracownicy przygotowują się na przyszłe wyzwania, które często mają bezpośredni wpływ na kwestie strategiczne.


email